Preventivní prohlídky

Cílem každé preventivní prohlídky je podrobné tělesné vyšetření a posouzení vývoje dítěte, to znamená měření růstu, tělesné hmotnosti, vyšetření smyslů, pulzu, tlaku krve, vyšetření moče, kontrola pohlavního dospívání apod. Důležité také je znát sociálním postavení rodiny, to znamená, jak rodina funguje, jak je dítě úspěšné ve škole i jak vychází se svými  vrstevníky. Stejně tak je nutné včas podchytit rizikové chování v případě například drogové závislosti, sebepoškozování apod. V neposlední řadě je třeba ve spolupráci s rodiči podporovat zdravý životní styl, především podporou vhodného stravování. Nemocem se dá zabránit pravidelným vyšetřováním a správnou výchovou dětí v oblasti péče o své zdraví. Díky pravidelným návštěvám v ordinaci lze u dětí každého věku včas zachytit vývojové a funkční poruchy a zahájit potřebnou léčbu. Součástí preventivních prohlídek je i očkování, včetně sledování reakcí. Již v porodnici matka obdrží očkovací průkaz svého dítěte, kde jsou zaznamenány důležité informace miminka, které přebírám do zdravotnické péče.

První vyšetření novorozence probíhá doma po příchodu z porodnice, kdy se zhodnotí jeho celkový stav a adaptace na domácí prostředí. Provede se kontrola, zda dítě má správnou barvu kůže, vyšetří se oči, ústa, pupečník, genitálie, zda je dítě kojeno apod. Důležité je dítěti předepsat vitamín K, který se podává jako prevence krvácivé nemoci u novorozence. Matka podává dítěti vitamín každý den na lžičce do jeho tří měsíců věku. První prohlídka v ordinaci bude za 14 dní, kdy se založí zdravotnická dokumentace a posoudí celkový stav dítěte včetně podávané výživy. Začíná se s podáváním vitamínu D jako prevence proti onemocnění křivice a aby kosti dobře rostly a měly správnou stavbu. Maminka je také seznámena s očkovacím kalendářem. V každém dětském období preventivní prohlídky mají svoji charakteristiku.

Prohlídka v šesti týdnech je zaměřena na přípravu a zavedení ovocných a zeleninových příkrmů s postupným přechodem na smíšenou stravu. Provádí se kontrola zraku dítěte na blízkou osobu a na předměty. V tomto období se provádí i druhé ultrazvukové vyšetření kyčlí, první vyšetření bylo provedeno při propuštění z porodnice.

Věk třetího měsíce je mezníkem dítěte v jeho pohybových dovednostech a také v jeho vývoji. Provádí se kontrola držení hlavičky. Ve 4-5 měsíci je kontrola zaměřena především na sluchové ústrojí, protože u novorozenců se může objevit porucha sluchu v souvislosti s případnou nedonošeností nebo s nitroděložní infekcí.

V šesti měsících by rodiče měli s dítětem poprvé navštívit stomatologa a to v souvislosti s prořezávajícími se zoubky, posuzuje se i celkový stav dítěte spolu s pohybovou aktivitou.

V osmi měsících je prohlídka zaměřena na sluchové vyšetření a kontrolu prořezaných a prořezávajících se zoubků. Mezníkem tohoto období je plazení a lezení.

Jakých pokroků dítě dosahuje v pohybu, se hodnotí při preventivní prohlídce v 10-11 měsíci jeho života, současně se  zhodnotí  pohyb v  porovnání k jeho hmotnosti, chůze a vývoj řeči.

Další prohlídka následuje až v roce a půl, ta je zaměřena na zrání dítěte. Následující preventivní prohlídky budou od věku 3 do 17 let, zaměřeny i na odběry krve, moče, kontroly hmotností, měření výšky, orientační kontrolu zraku, sluchu, měření tlaku krve, zda dítě je pravák nebo levák apod.

Zvláštností preventivní prohlídky v pěti letech je, že se jedná o předškolní dobu, kdy se posuzuje školní zralost, popřípadě ve spolupráci s dalšími odborníky a rodiči je doporučeno odložení školní docházky. V tomto věku by již dítě mělo mít pevné hygienické návyky a mělo rozeznávat druhy základních barev.

V 7,9,11 a 13 letech je kontrola zaměřena na tělesný i duševní růst  a vývoj dítěte, důležité je sledování puberty, pohlavních znaků, sleduje se celkově pohybový aparát především v souvislosti se správným držením těla, vyšetřuje se štítná žláza, samozřejmě opět sluch, barvocit a zrak. Pokud se v rodině vyskytuje kardiovaskulární onemocnění, je třeba jistit u dítěte hladinu cholesterolu a tuku v krvi.

V 15, 17 a 19 letech je preventivní prohlídka shrnutím dosavadního vývoje dětského organismu. Dítě se připravuje na budoucí povolání a to je i tématem prohlídky. V 15 letech doporučuji děvčatům prohlídku u gynekologa. Poslední vstupní prohlídka se koná v 19 letech věku, kdy je provedena výstupní lékařská prohlídka a zdravotní dokumentace je předána praktickému lékaři pro dospělé.

Kontakt

MUDr. Jitka Mikšovicová
Na Sekyře 2828
269 01 Rakovník
IČO 47016621
Telefon +420 602 269 474
jitmik@seznam.cz